O kurze

Tento kurz bol vytvorený spoločnosťou HP industrial company s.r.o. a MAXX CC s.r.o.

Pri tvorbe tohoto kurzu sme sa rozhodli aplikovať svoje dlhoročné poznatky a praktické skúsenosti z oblasti inštalácie potrubných systémov a pridružených zariadení ako aj výkonu dozorných činností pri takýchto inštaláciách. Aplikované skúsenosti sú podložené rokmi inštalácii potrubných systémov a súvisiacich zariadení ako čerpadlá, rôznych typov ventilov, výmenníkov, nádrží atď. v odvetviach ako energetika, petrochemický, farmaceutický a potravinársky priemysel.

Pre koho je tento kurz určený

Kurz je určený absolventom stredných technických škôl, alebo stredných odborných učilíšť  technického zamerania, ktorí majú záujem v budúcnosti pracovať na pozícii potrubár. Taktiež je určený pracovníkom, ktorí už pracujú na pozíciách ako zámočník, montér a dochádzajú do kontaktu s prácou potrubára a zároveň majú záujem zvýšiť svoju kvalifikáciu a tým pádom rozšíriť svoje profesijné možnosti.

Aký je prínos tohto kurzu

Pozícia potrubár je dlhodobo nedostatková na pracovnom trhu a zároveň finančne nadštandardne ohodnotená. Absolvovaním tohoto kurzu si absolvent vytvára príležitosť mať trvalú prácu či už doma, alebo v zahraničí ako aj zabezpečenie nadštandardného príjmu.

V čom sa líši od iných

Kurz je rozdelený na dve hlavné časti, ktorými sú teoretická a praktická časť. Teoretická časť je spracovaná formou e-learningu (ONLINE). Uchádzač ju preto môže absolvovať z pohodlia domova v čase, ktorý je pre neho vyhovujúci. Táto časť sa zaoberá nevyhnutnými teoretickými poznatkami  v oblasti BOZP, zoznam základných noriem, materiály a ich značenie, všeobecný popis izometrického výkresu, typy spojov a výpočty. Po úspešnom absolvovaní teoretickej časti je uchádzač oprávnený absolvovať výkon praktickej časti, ktorá prebieha v našom školiacom stredisku. Tu sú simulované situácie, s ktorými sa uchádzač bude v praxi stretávať. Zároveň bude prebiehať ďalšia teoretická príprava úzko súvisiaca s praktickým výkonom  práce potrubára. Po úspešnom absolvovaní obidvoch častí t. j. online a prezenčnej pristupuje uchádzač k záverečnej skúške.

Akreditácia

Tento kurz je ako jediný tohto profesijného zamerania v Slovenskej republike akreditovaný Slovenskou Národnou Akreditačnou službou (SNAS). Slovenská národná akreditačná služba (SNAS) ako národný akreditačný orgán uznávaný vládou Slovenskej republiky plní dôležitú úlohu v národnom systéme posudzovania zhody vytvorenom na odstránenie technických prekážok domáceho a medzinárodného obchodu Slovenskej republiky a podporu požadovanej úrovne kvality výrobkov, služieb a ochrany spotrebiteľa.

Certifikácia

Kurz je certifikovaný spoločnosťou TÜV SÜD.

Spoločnosť TÜV SÜD bola založená v roku 1866 a jej centrála sa nachádza v nemeckom Mníchove. Je jedna z najväčších certifikačných spoločností v Európe a je celosvetovo uznávaná pre certifikácie výrobkov, služieb a osôb v oblasti zaistenia kvality. Dnes má viac ako 24.000 zamestnancov na 1000 miestach a s klientmi spolupracuj kdekoľvek na svete.Začíname